Sol là một thuật ngữ trong hóa học để chỉ một dạng colloidal, trong đó các hạt rất nhỏ của một chất được phân tán trong một dung dịch. Colloid là một dạng pha hệ trong đó các hạt rắn nhỏ (được gọi là pha disperse) được phân tán trong một chất lỏng hoặc khí (được gọi là pha liên kết).

Sol thường có tính chất giữa dung dịch và chất rắn. Trong sol, các hạt rắn siêu nhỏ nằm phân tán trong dung dịch mà không kết tủa hoặc lắng đọng dưới tác động của trọng lực. Do kích thước nhỏ của các hạt trong sol (thường ở khoảng vài nanometres), chúng không thể thấy bằng mắt thường, tạo cho sol một vẻ ngoài trong suốt hoặc trong suốt mờ tùy thuộc vào kích thước hạt.

Sol có thể được tạo ra từ nhiều loại hạt rắn và dung môi khác nhau, và chúng có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp và nghiên cứu. Sol thường được sử dụng trong các ứng dụng như sơn, mực in, dược phẩm, sản xuất giấy, và nhiều lĩnh vực khác. Trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước uống, một số sol có thể được sử dụng để tạo ra các hệ lỏng trong suốt để tăng cường hương vị và tạo cấu trúc.

Về mặt hóa học, sol có thể được kiểm soát kích thước hạt, hình dạng, tính chất bề mặt và đặc tính khác của các hạt phân tán. Các quá trình điều chế sol thường đòi hỏi sự kiểm soát cẩn thận để tạo ra các sol có đặc tính mong muốn cho các ứng dụng cụ thể.

Cập nhật 18/8/2023 10:35 (GMT+7)